Historie

De eerste Meierijloop werd gehouden in 2006. Een jaar eerder raakten de Vughtse sportvereniging Prins Hendrik en de Lionsclub ’s-Hertogenbosch met elkaar in gesprek. De Lionsclub was op zoek naar nieuwe manieren om geld bijeen te brengen voor regionale goede doelen. Prins Hendrik wilde een nieuwe wegwedstrijd opstarten, zowel bedoeld voor wedstrijdlopers als meer recreatieve lopers. Beide partijen vonden elkaar in de Meierijloop.

Die naam slaat terug op de regio De Meierij. Dat is het gebied waarbinnen de goede doelen zich bevinden en waar ook het gros van de deelnemers vandaan komt. Nadat het evenement de eerste jaren steeds startte en finishte nabij de atletiekbaan van Prins Hendrik, werd in 2013 gekozen voor een nieuwe opzet. Sindsdien huist de Meierijloop in het centrum van Vught. Start en finish vinden plaats op het Marktveld, middenin de dorpskern. Daar is alle ruimte voor het publiek, voor de lokale horeca en voor omlijstende activiteiten. In 2015 werd besloten de 10 kilometer voortaan af te werken in twee ronden van 5 kilometer. Na de editie 2016 werd besloten de loop weer terug te halen naar de omgeving van de prachtige atletiekbaan in Vught-Noord.

Doelstelling

De organisatie van de Meierijloop is gebaseerd op een drieledige doelstelling . Op de eerste plaats wordt ernaar gestreefd om geld in te zamelen voor goede doelen in de Meierij. De gehandicaptensport neemt daarbij een vooraanstaande plek in. Daarnaast is er de wens een jaarlijks terugkerende wegwedstrijd voor wedstrijdlopers en loopsporters te organiseren. En tot slot wil de organisatie van de Meierijloop graag het sporten stimuleren onder bedrijven en scholen.

Een belangrijk deel van de sponsoropbrengsten van de Meierijloop komt jaarlijks ten goede aan het ondersteunen van sportieve en culturele activiteiten voor minder validen in de regio. Sinds de eerste editie van de loop hebben al heel wat goede doelen een mooie bijdrage mogen ontvangen. Hierbij valt te denken aan onder meer de Special Olympics, de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond, het Rode Kruis, het jaarlijks terugkerende Lions concert voor minder valide ouderen, de Vrienden van Cello, stichting CoAssistentia en Super G: het evenement voor sporters met een verstandelijke beperking.

start-5-km_2

looprek